Nhà > Các sản phẩm > Máy dán nhãn ở trên và dưới
  • XL--T836Tự động dán nhãn trên máy

XL--T836Tự động dán nhãn trên máy

Thiết bị này là một máy móc tự chế, có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng s122905;
Mô tả sản phẩm

khách hàng:

   

*Thiết bị này thiết lập máy, tùy thuộc vào nhu cầu của người dùng, chúng tôi hy vọng để làm việc với nhiều khách hàng hơn, phát triển chung, cùng nhau có lợi, chào đón khách hàng tiềm năng đến thăm.

Những sảm phẩm tương tự

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

+86 153 6242 2096 +86 153 6242 2096 welcome@xliauto.com 3416219970 +86 153 6242 2096

+86 153 6242 2096