Nhà > Các sản phẩm > Hoàn toàn tự động đặt màu tròn nhãn chai (XL-T12)

Fully-automatic Vertical Positioning Round Bottle Labeling Machine (XL-T822)

Sản phẩm nổi bật

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

+86 153 6242 2096 +86 153 6242 2096 welcome@xliauto.com 3416219970 +86 153 6242 2096

+86 153 6242 2096