Nhà > Tin tức > Tin

Bộ bật nhãn trong suốt

Feb. 11, 2019

Ngày cập nhật: Feb11,209

Cài bước của bộ cảm biến nhãn trong suốt (Đức)

Bước 1: Di chuyển cảm biến vào nhãn, nhấn 892;\ 8921; 82; cùng lúc và nhả (nhạy cảm sẽ bị khóa nếu nhấn xuống nhiều hơn 3 giây), đợi tới khi ánh sáng đỏ nháy mắt.

Bước 2: Di chuyển bộ cảm biến trong suốt giữa nhãn 2 (ít nhất hai lần), rồi quay lại vị trí gốc.

Bước 3: Hãy nhấn chữ\ 82;\ 892; hoặc\ 8920; is OK, then the 2 signal lights will phát hiện giấy nền và chỉ một cái sáng khi phát hiện nhãn.

*Bộ nhạy phải được tái định vị nếu tín hiệu màu vàng giữ được bật/ tắt trong khi đánh dấu.


Trước: Máy dán nhãn gấp đôi tự động đề cao;

Kế tiếp: Máy dán nhãn nhãn chai rượu tự động

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

+86 153 6242 2096 +86 153 6242 2096 welcome@xliauto.com 3416219970 +86 153 6242 2096

+86 153 6242 2096