Nhà > Tin tức > Tin

Nửa tự động nhãn mặt đôi

Jun. 15, 2018

Ngày cập nhật:JUNE15,208

Mẫu máy dán nhãn hai mặt bán tự động, Mẫu T806, là một mẫu đặc trưng của ngành công nghiệp, có thể đóng chai vuông, hồ hình mặt hình vòm, cái chai phẳng và hai nhãn bên khác, như dầu gội đầu, chai sữa, chai sữa chữa bệnh, v.v. video theo đĩa video để xem trên mạng trên Youtube, hoan nghênh được gửi mẫu đến công ty chúng tôi trên máy để kiểm tra và bắn thử.video, hoặc trực tiếp lấy mẫu đến công ty chúng tôi để thăm trang web, thử và xem kết quả.


Trước: Máy dán nhãn nhãn chai rượu tự động

Kế tiếp: Không ai

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

+86 153 6242 2096 +86 153 6242 2096 welcome@xliauto.com 3416219970 +86 153 6242 2096

+86 153 6242 2096