Nhà > Tin tức > Tin

Máy khuếch đại nhãn tự động

Nov. 08, 2019

Ngày cập nhật:

Cỗ máy tô dán nhãn hộp tự động là một hàm có thể gắn nhãn vào vị trí chỉ định của một hộp, sau nhiều năm phát triển, máy sản xuất nhãn dán tự động của các hộp đã trở thành một phần cần thiết trong dòngNhãn dán trên mặt trên của hộp, hộp, sách: ¶ 8930;. Mặt phẳng và mặt hình cung được áp dụng.

Trước: Không ai

Kế tiếp: Máy dán nhãn gấp đôi tự động đề cao;

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

+86 153 6242 2096 +86 153 6242 2096 welcome@xliauto.com 3416219970 +86 153 6242 2096

+86 153 6242 2096