SẢN PHẨM TOPS

Simlee là nhà sản xuất chuyên nghiệp về r & d và sản xuất máy dán nhãn. Nằm ở Đông Quan, Quảng Đông, một thành phố sản xuất nổi tiếng giữa Quảng Châu và Thâm Quyến, Trung Quốc.

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

+86 153 6242 2096 +86 153 6242 2096 welcome@xliauto.com 3416219970 +86 153 6242 2096

+86 153 6242 2096